Ik heb plannen om een peer support groep (PSG) op te starten in Schiedam. Deze is voor een ieder toegankelijk, ongeacht de achtergrond.

Wat is dat eigenlijk? PSG?

In het leven, maakt iedereen wel eens ontwrichtingen mee. Het kan zijn door van alles waar je tegenaan kan lopen. In het verwerkingsproces van deze ontwrichtingen verloopt voor iedereen anders, de een gaat er anders mee om dan de ander, door de normen en waarden waarmee diegene is opgegroeid. Het verwerkingsproces wordt ook wel herstel genoemd, vanuit de psychiatrie. Het herstelproces kan jaren duren of juist heel kort.

Als peer support werker, heb ik gemerkt dat het delen van mijn verhaal, maar ook het horen van andere verhalen, dat het mij inspireert, ik kan woorden geven aan wat mijn ontwrichtingen zijn, ik kan herstellen ervan. Er gebeurt zoveel met mijn binnenwereld. Hoewel de huidige mens graag met oplossingen wil komen, is er weinig ruimte voor wat er werkelijk gebeurt in een ieders binnenwereld.

Ik hoop dat ik dat samen met de deelnemers mag ontdekken, aan de hand van peer waardes (herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid, wederkerigheid, eigen regie, stigma, steun, dromen en doelen) die als thema’s door de bijeenkomsten lopen.

Het vergt een hoge mate van veiligheid om (kwetsbare) verhalen te delen, vandaar dat ik voor maximaal 10 vaste deelnemers hebben gekozen. Ook al ben ik de kartrekker, de initiatiefneemster, ik ben geen doorgeefluik! Alles wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep.

Gegevens mbt de PSG Schiedam!

Duur2 uur op de woensdagavond. 19:00-21:00.
LocatieLeliestraat 10, Schiedam.
Aantal deelnemers10 per keer (vol is vol)
Data PSG Schiedam

14/11 – 2/10 deelnemers
28/11 – 2/10 deelnemers
12/12 – 2/10 deelnemers
16/01 – 2/10 deelnemers
30/01 – 2/10 deelnemers
13/02 – 2/10 deelnemers
27/02 – 2/10 deelnemers
13/03 – 2/10 deelnemers
27/03 – 2/10 deelnemers
Kosten

Aangezien dit een pilot is, zullen er voor
deelnemers geen kosten aan verbonden zijn.

Aanmelden kan via:

PSG Schiedam

Let op: mensen uit de wijk De Gorzen hebben voorrang, alsook mensen uit Schiedam.

Peer Support Groep

Je zou ook interesse kunnen hebben in