SOFT achtergrond

Vrij vertaald betekent het ‘De Drie-Eenheid’ of “Alles Komt In Drieën” of ‘In de Geest van Drie’. Spirit betekent Bezieling, Leven, Levenskracht, Geest, Ziel, Aanmoediging. Dat zijn border collies in onze ogen: Mooie zielen, die ons aanmoedigen om goed te doen en die altijd vol leven zijn.

Three betekent het cijfer 3. Dit cijfer brengt ons geluk en heeft voor mij, Carolien, een bijzondere betekenis en is toevallig heel vaak aanwezig in onze levens: 3 kinderen (Jansen), 3 honden, etc etc. Helaas missen we van beide voorbeelden 1 kind en 1 hond. Beiden zijn nog in geest bij ons: Spirit.

Bij het brainstormen over een kennelnaam stond deze bovenaan.

Afgekort zal de kennelnaam ‘SOFT’ gaan heten, wat niet betekent dat onze hondjes softies zijn. Het betekent dat we voor de zachte aanpak gaan.

Aangezien ik graag activiteiten organiseer, op gebied van honden, heb ik de merknaam SOFTactiviteiten verbonden aan mijn bedrijf.

Ik heb heel lang erover nagedacht, veel uitgezocht, veel gepraat met andere fokkers en uiteindelijk toch besloten om de stap te wagen. We wilden al met Diego een nestje doen, maar er kwam steeds niet de juiste match voorbij. Helaas was dat eind 2014 een behoorlijke klap in ons gezicht, toen we hem door acuut nierfalen hebben moeten laten inslapen. Toen Martin erbij kwam, was het eerst niet aan de orde, aangezien we bezig waren met onze relatie, maar toch bleef het in mijn achterhoofd.
Van lieverlee, heb ik toch mijn droom van het opzetten van een border collie lijn aan hem verteld en hij was direct enthousiast. Ook hij was inmiddels border collie fan.
Dit betekende voor mij dat ik verder mijn plannen kon ontwikkelen, al onze hoop is nu gevestigd op Elena en op een hopelijk succesvolle toekomst.

Ik vind het belangrijk om over het fokken een bepaalde visie te hebben en deze wil ik graag met jullie delen.

Elke match die ik in mijn toekomstige lijn maak is niet om het ras te vermeerderen, maar om een aanvulling te zijn op wat ik zie als het ras Border Collie. Onder het kopje Border Collie kun je zien wat ik daaronder schaar.
Ik zie graag dat elke fokteef of dekreu die ik gebruik:

 • volledig is getest op HD, oogtesten (inclusief CEA_PRA en glaucoom), CEA_CH, IGS, MDR1, NCL5, SN en TNS of er moeten duidelijke bewijzen zijn die aantonen wat de resultaten zijn van de voorouderen van de ouderdieren. Echter het moet getest zijn.
 • qua karakter, stabiel en volwassen genoeg zijn.
 • moeten FCI-shows of door rasvereniging functioneel exterieur met minimaal een voldoende hebben afgelegd, aanlegtesten, sporten.

Het is goed mogelijk dat ik hier van afwijk, mits de combinatie volgens nieuwe inzichten bij kan dragen aan het ras.

Daarnaast fok ik niet voor een ander, maar vooral voor onszelf en vanuit elke combi zal er een pup dan ook bij ons blijven. Dit betekent dat ik met veel zorg de lijnen uitzoek en probeer op een verantwoordelijke manier te fokken. Het liefst dat alle partijen (fokteef-eigenaar, dekreu-eigenaar, BCCN en door de eigenaren gewenste instanties) erachter staan. 
En ik monitor het nest en de pups op gebied van gezondheid, gedrag. Niet alleen in het kader van het ras, maar ook vanwege mijn eigen fokvisie dat het nodig is. Dit betekent dat op de respectievelijke leeftijden van 1-3-6 jaar, de pups getest worden officieel op ECVO en glaucoom, en op de leeftijd van 2 jaar (of ouder) officieel op HD en onofficieel op ED/SD. Deze kosten zullen voor rekening van de pupkoper zijn.

De pups groeien op in huiselijke kring en zullen als ze het huis verlaten om naar hun eigenaar/eigenaren te gaan in bezit zijn van:

 • een stamboom (dit zal later toegestuurd worden door RvB en zal ik komen brengen)
 • een dna profiel (dit zal later toegestuurd worden door RvB en zal ik komen brengen)
 • hondenpaspoort
 • alle informatie tot onze beschikking over de ouderdieren en de pup zelf digitaal (downloadbaar)
 • een koopcontract van RvB/BCCN en Spirit Of Three fysiek
 • lidmaatschap tot de kennel-FB-groep van Spirit Of Three, maar ook nest-FB-groep
 • toegang krijgen tot een digitale bibliotheek waar veel informatie is opgeslagen
 • een knuffeltje met de nestgeur
 • voer voor de eerste paar dagen
 • een lijn en halsband van de kennel
 • getest op CEA_CH (klinisch) met 7-8 weken
 • getiterd en op maat gevaccineerd
 • een rabiësvaccinatie (op de leeftijd van 12, 15 of 20 weken)

De pup krijgt u niet gelijk mee, we krijgen beiden bedenktijd. Hierin kunnen we zowel de financiële als emotionele gevolgen overdenken. Ik werk het liefst transparant, dus mocht 1 van de partijen niet willen of kunnen, dan hoor ik dat graag. Naast dat u van mij kan verwachten dat als ik twijfels heb, deze met u deel. Mijn eerste zorg zal altijd de pup zijn. Als u vragen heeft, stel ze gerust. Pups mogen ook altijd weer terugkomen, ongeacht hun leeftijd.

De pups gaan weg met een koopcontract van de RvB/BCCN en Spirit Of Three. Over de prijs valt niet te onderhandelen.

Kosten voor de aanschaf van een border collie pup bij ons zijn gebaseerd op gelden die we in de ouderdier(en) hebben gestoken, oa testen en afdrachten naar Raad van Beheer, gemeente(s) en de rasvereniging BCCN, alsook de bijkomende verzorgingskosten voor de pups zelf (voer, DA-bezoeken, 1 DHP-enting/1 rabiësvaccinatie/4 titersessies, afdrachten naar Raad van Beheer etc). Naar het buitenland zullen er extra kosten bijkomen voor de opvang door het gastgezin en de resterende entingen.

Ik ben groot voorstander om te titeren, dus vanaf heden zal ik dat ook toepassen en ik vraag ook pupkopers om daarvoor open te staan. Ik zal daarom ook titersessies organiseren, zodat u daaraan kan deelnemen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij Titeren en Enten.

Toekomstige pup-eigenaren kunnen altijd met mij in gesprek gaan en voorkeuren uitspreken, maar ik bepaal uiteindelijk in overleg naar wie de pup(s) gaan, gebaseerd op de karakters van de pups en wat men aangeeft. Ik werk niet met een wachtlijst met plaatsen, maar met een interesselijst. Bij mij staan dingen pas echt helemaal vast als een pup een forever home gevonden heeft. Ik ben diegene die altijd 1e keuze heeft, aangezien ik niet alleen het ras wil aanvullen, maar ook mijn eigen roedel wil versterken met het oog op de toekomst. Dekreu-eigenaar heeft 2e keuze, mits hij/zij daar gebruik van wil maken.
Elke nest en elk pup zullen gemonitord worden, in het kader van het ras, de populatie (statistische gegevens), op gebied van ziektes/aandoeningen en last but not least ik als fokker vind het voor mijn fokprogramma van levensbelang, net als de dekreu-eigenaresse. Er zal daarom jaarlijks een terugkomdag of -weekend door ons georganiseerd worden.

Het was voorheen gebruikelijk dat enten volgens een vast schema gedaan moest worden. Enten gebeurde met 6 , 9 en 12 weken. En daarna jaarlijks.

Helaas is er gebleken dat het dan niet automatisch betekent dat je pup/hond dan beschermd is.

Door een simpele bloeddruppel, weet je na een half uur bij de titertest of je pup/hond genoeg antilichamen heeft of dat hij een boost kan gebruiken.

Helaas is het niet mogelijk om Weil (L4) te testen. Echter een pup van mij zal nooit samen met deze enting bij de nieuwe eigenaar komen, omdat ik ten zeerste afraad om deze enting te zetten bij de pup, dit naar aanleiding van dat er meer dan 200 varianten zijn en er in de enting maar 4 varianten aanwezig zijn. Het is dan alsnog mogelijk dat een pup deze ziekte kan oplopen. Natuurlijk staat de nieuwe eigenaar vrij om alsnog deze enting te laten plaatsen. Dit zal dan naar eigen inzicht en eigen verantwoordelijkheid zijn.

De ziektes: Distemper (D), Parvo (P) en Hepatitis (H) worden getest. 

Er zijn 6 uitkomsten mogelijk.

 • S0 tot S2 zijn negatieve uitslagen en is het tijd om te enten, alhoewel 0 beter is dan 2.
 • S2,5 tot S6 zijn positieve uitslagen en is nog geen tijd om te enten.

Het is mogelijk dat een enting niet aanslaat en dat kan je alleen weten door de controletiter 4 weken na de enting.

Ik zal titersessies organiseren bij mij thuis, alsook in een dierenkliniek. Inmiddels vertrouw ik op de kunde van Tannetje Koning en Dierenkliniek Cato in IJsselstein. Ik sta open voor andere dierenartsen, die deze methode gebruiken.

Schema voor de titersessies, wat ik ga aanhouden is 6/7 weken, 10/11 weken, 15 weken en 20 weken. Na een jaar zorg ik voor een jaarlijkse titersessie. Alsook eventuele vervolgsessies. Het maximale wat ze kunnen schrijven, volgens de huidige voorschriften is 3 jaar. Het minimale 3 a 4 weken.

Rond de 12 weken zal er ook op rabiës geënt worden voor de pups die naar het buitenland gaan. Hieraan kunnen ook andere pups aan deelnemen. Natuurlijk kan er ook gewacht worden tot dat de controletiter aangeeft dat ze genoeg beschermd zijn, dat heeft onze voorkeur ook. Nog niet verkochte pups zullen eenzelfde traject volgen als de pups die naar het buitenland gaan. Als er bij de 15 wekensessie de controletiter niet genoeg bescherming blijkt bij de pup die naar het buitenland gaat, dan zal er gevaccineerd worden en zal de pup een week later pas kunnen vertrekken naar de nieuwe eigenaar. Dit is wettelijk vastgelegd, dat een dier beschermd moet zijn bij aankomst bij de nieuwe eigenaar. Natuurlijk zou ik willen dat een dierenarts in de buurt titert, zodat ik alsnog het geld over kan maken aan de hand van een factuur en de resultaten aan de nieuwe eigenaar.

De eerste 4 titersessies (door mij georganiseerd), alsook 1 basisenting (DHP) en 1 rabiësvaccinatie zijn inbegrepen in de pupprijs!

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan de sessies en uw eigen weg daarin te gaan, u krijgt dan niet het bedrag van de gemiste sessies en entingen terug. Kunt u echter aantonen, door middel van een factuur en resultaten, dat u deel hebt genomen aan een eigen titersessies en hebt u binnen de 20 weken rabiës gevaccineerd, dan ontvangt u de titersessies en/of 1 rabiësvaccinatie bedrag terug op de rekening, zoals ik de bedragen berekend hebt.

Het is mogelijk dat er andere honden ook mee kunnen titeren, alleen hangt dat af van diegene die de titersessies doet. Per keer kan dat dus verschillen.

Kosten voor deelname aan een titersessie verschilt per dierenarts en dat zal ik aangeven in mijn aankondigingen.

Caro’s wijsheid: ‘Het feit dat ik titer, wil niet zeggen dat ik tegen enten ben. Ik ben tegen overvaccineren, waarbij teveel entstof schade kan veroorzaken aan het dierenlichaam en dat wil ik voorkomen.’