4 (EN/NL)

Sander
Four years have now passed
Oh man, it goes so fast
Each day, I think of him a bit
And how everything then fit
Still there is an empty place
The present and future, we know, a sure thing we face
Nobody can take it and own the spot
It is Sander’s and no one else, no it is not
I planned a bit too much in June this year
And put my drive in top gear
There was too much hay on my stack
And therefor rest was taking me back
The last week was kind to me
And that filled me with some glee
Cause though I miss him from the start
I still love him with a special place in my heart!

4 jaren zyn er nu voorbij
Oh man, t ging zo langszij
Elke dag denk ik een beetje aan hem, zeker en vast
En hoe alles toen heeft gepast
Tuurlijk is er nog steeds een lege plek
Nu en in de toekomst, weten we, laat hij gaan verstek
Niemand kan die plaats innemen en zich eigen maken
Het is van Sander en ieder ander moet zn pogingen staken.
Een beetje volgepland had ik juni dit jaar…
Dat maakte het voor mn geestelijke motortje topzwaar
Ik had teveel hooi op mijn vork genomen
Daardoor begonnen mijn oren te stomen
De laatste week is vriendelijk voor mij gweest
En dat vulde mij met iets van blijheid het meest
Tuurlijk heb ik hem gemist vanaf zyn sterfdag
Ik hou nog steeds van hem met een speciale plek die in mijn hart ligt en lag.

Different (EN/NL)

Sander

Each year, the pain of your loss is different…
We still have no clue why you went.
They say the sadness goes away,
But whoever came up with it, hasn’t lost anyway
Sometimes my sorrow fills me soul
Like the years turn into moul.
Therefor we fill your dyingday
With things, which found a way
Into your heart!
Like you live in ours…. We miss you, San-the-man!

Elk jaar, voelt het anders dit verdriet van jouw heengaan,
We hebben nog steeds geen idee waarom je moest gaan.
Ze zeggen wel dat verdriet slijt
Maar wie dat zei, is niemand kwijt
Soms voel ik mij zo vervuld met verdriet,
Alsof al die jaren vallen in het niet.
Daarom vullen we jouw sterfdagen,
Vol met zaken die jou nauw lagen
Aan het hart!
Net als je in de onze leeft…. We missen je, San-de-man!

 

Sanders 2nd Anniversary (EN/NL)

Sander

His not being here makes me sad
Thoughts keep bouncing through my head
With the passing of the second yearI still need to hear
His voice, which now slowly fades away
Like waves backing out of a bay
Remembering only the good of him
Cause the bad just left in a dim
Forever in our hearts, he will stay and be
Sander, (for my parents) our son, (for Tijn and me) our brother and (to all of us) our friend!

Verdrietig maakt het mij, zijn niet hier zijn
Gedachten vliegen in het rond hier in mijn
Met het passeren van het 2e jaar
Ben ik nog steeds niet klaar
Zijn stem, die nu langzaam begint weg te vallen, niet te horen
Als golven die zich terugtrekken uit de baai
In herinnering alleen het goede van San
Want het slechte is verdrongen naar de achterban
Voorgoed in ons hart gesloten, waar hij zal blijven en zijn:
Sander (voor mijn ouders) onze zoon, (voor Tijn en mij) ons broer(tje) en (voor ons allemaal) ons maatje

Een jaar (NL)

Sander

Een jaar is alweer om
En we vragen ons nog steeds af waarom
Waarom verliet je ons op deze manier
Ik mis je zo, jij grote klier
Er is veel veranderd in ons leven
Maar bij elke stap, laat ik jou erin verweven
Hoe zou San dit hebben gevonden
Of hoe zou hij het gedaan hebben met de honden
Je was, denk ik, erg streng geweest als baas
Diego is een schatje en dat kan jij niet meemaken, helaas
Ook al was het vooral heel veel getrek en gedouw.
Ik hield, stiekempjes, toch wel van jou

Sander’s Footprints (EN/NL)

Sander

Together we walk side by side
Our footprints apart a few inches wide
Laughing and joking and tears too
Like only we, the Jansens, can do 

The hours pass and it’s getting late
And like every day, we watch our fate

When the sun shines her rays on us for the last time
We prize ourselves lucky, ’cause it costs us no dime

Turning to eachother, we notice one of us is not there
We search in every corner and look everywhere

In the far, we see in the sand
A pair of footprints running over land

In the distance, we discover a spot
Know it is you, we miss you a lot

Samen lopen we zij aan zij over het strand
Onze voetsporen vormen een vaste band

Lachend en grappend, maar ook met tranen
Zoals wij, de Jansens, ons door het leven banen

De uren komen en gaan voorbij en het wordt al laat
En net als iedere dag zien we de invulling van hoe het lot ons vergaat

Wanneer de zon haar laatste stralen op ons richt
Prijzen we ons gelukkig dat het gratis afstraalt op ons gezicht

Naar elkaar toe draaiend, merken we een afwezigheid op
We zoeken in elke hoek en kijken overal van onder tot bovenop

In de verte, zien we in het zand
Een stel voetsporen rennend over land

En nog verder weg aan de horizon, een stip
Wetend dat jij het bent, brengt ons in een erge dip

Mee naar huis

Een spannende dag voor met name iedereen in ons gezin!

Zorro zou gehaald worden, snel centjes van de bank halen en hop in de auto naar Best.

We gingen een Beste jong ophalen.

Ik kies jou!

Ik kwam binnen met wijze raad van mensen.

Diegene die als eerste naar je toe komt, die moet je nemen: kwamen ze allevier tegelijkertijd.

Ik mocht bij de pups zitten en allevier waren ze drukdoende. 1tje bleef er zitten op mijn been. Vervolgens liet Gertie ze los in de keuken, allemaal waren ze druk. 1tje bleef er zitten bij mij.

Met een wit vlekje op zijn oor, koos ik gevoelsmatig voor deze jongen. Echter volgens mij, koos hij mij uit.