Categorie: Antwoorden

Forum

Vooralsnog is het forum niet in werking. Dit komt, omdat deze gevoelsmatig nog onvoldoende beveiligd is. Zodra dat wel zo is, dan zal dat hier geplaatst worden. Plannen daarvoor blijven bestaan.

Wat nu als ik verder wil met een traject?

Dat kan. Dan maken we een nieuwe opdrachtenplan, passend bij dat moment. Het kan ook zijn dat je een eerder gekozen traject, na beeindiging weer wilt oppakken, dat kan/mag. Echter we lopen dan wel alles weer door, om te zorgen dat alles wel upgedate is naar de huidige situatie.

Wat nu als er gestopt wordt?

Beide Partijen kunnen stoppen en dat kan van beide kanten komen.

Als de opdrachtgever wil stoppen na de kennismakingsgesprek(ken), dan komt er een eindafrekening met alleen de kennismakingsgesprek(ken).

Als de opdrachtgever wil stoppen tijdens een Samen met Carolien-traject, dan komt er een eindafrekening, waarbij er gekeken wordt naar waar de opdrachtgever zich in het traject bevindt en wat er is afgesproken.

Als de opdrachtgever wil stoppen tijdens een Ervaringswerker Carolien-opdracht, dan is er geen restitutie mogelijk.

Het kan ook zijn, dat door omstandigheden, ik moet stoppen. Ik zal dan zorgen dat er een eindafrekening komt. Ik zal dan alleen de gemaakte uren declareren en indien verwijzen naar peercollega’s in mijn netwerk.